Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Česká pirátská strana a její snaha o prosazení transparentnosti ve veřejném sektoru
Název práce v češtině: Česká pirátská strana a její snaha o prosazení transparentnosti ve veřejném sektoru
Název v anglickém jazyce: The Czech Piracy Party and its efforts to promote greater transparency in the public sector
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.06.2017
Datum zadání: 01.06.2017
Datum a čas obhajoby: 14.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2018
Oponenti: PhDr. Daniel Šárovec
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK