Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání vybraných funkčních a přístrojových metod testování stability u hráček florbalu
Název práce v češtině: Srovnání vybraných funkčních a přístrojových metod testování stability u hráček florbalu
Název v anglickém jazyce: Comparison of selected functional and computer methods for testing the stability in female floorball players
Klíčová slova: ženský florbal, posturální stabilita, posturografie, SEBT
Klíčová slova anglicky: women‘s floorball, postural stability, posturography, SEBT
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eliška Urbářová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.05.2017
Datum zadání: 20.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.05.2018
Datum a čas obhajoby: 22.05.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2018
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
REFERENČNÍ SEZNAM
Archiv florbalového klubu Tatran Střešovice. Tatran Střešovice - flickr [online]. 2015 - 2018 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/130368650@N08/albums/
AMBEGAONKAR, J., L. METTINGER, S. CASWELL, A. BURTT a N. CORTES, 2014. Relationships between core endurance, hip strenght, and balance in collegiate female athletes. International Journal of Sports Physical Therapy [online]. 9(5), 604-616. ISSN 21592896.
BAGHBANINAGHADEHI, F., A. REZA RAMEZANI a F. HATAMI, 2013. The effect of functional fatigue on static and dynamic balance in female athletes. International SportMed Journal [online]. 14(2), 77-85. ISSN 15283356.
BELL, D. R., K. M. GUSKIEWICZ, M. A. CLARK a D. A. PADUA. Systematic Review of the Balance Error Scoring System. Sports Health: A Multidisciplinary Approach [online]. 2011, 3(3), 287-295. ISSN 19417381.
BERNACIKOVÁ, M., K. KAPOUNOVÁ, J. NOVOTNÝ a E. HRAZDÍRA, 2010. Fyziologie sportovních disciplín: Florbal [online]. FSpS, Masarykova Univerzita, Brno [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/hry-florbal.html
BOUILLON, L. a J. BAKER, 2011. Dynamic Balance Differences as Measured by the Star Excursion Balance Test Between Adult-aged and Middle-aged Women. Sports Health: A Multidisciplinary Approach [online]. 3(5), 466-469. DOI: 10.1177/1941738111414127. ISSN 19417381.
ČAKRT, O., 2009. Kinetická analýza (posturografie) in KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha: Galén, s. 198-199. ISBN 978-80-7262-657-1.
ČAKRT, O., T. FUNDA, R. ČERNÝ, P. KOLÁŘ, J. MUŽÍK a J. JEŘÁBEK, 2012. Diagnosticky specifické nálezy při posturografickém vyšetření – dvě kazuistiky. Cesk Slov Ne urol N [online]. 75108(1), 88-91. ISSN 1210-7859.
ČERMÁKOVÁ, E., 2017. Úrazovost ve vrcholovém florbalu pro sezónu 2015/2016. Praha. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. Vedoucí práce Mgr. E. Geržová.
ČFBU, 2014. Pravidla florbalu a jejich výklad - edice 2014. Český Florbal (ČFBU) [online]. [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/predpisy/pravidla-florbalu
ELPHINSTON, J., 2008. Stability, sport and performance movement: great technique wihnout injury. First Edition. Chichester, England: Lotus publishing. ISBN 978-1-905376-09-2.
EMERY, C.A., 2003. Is there a clinical standing balance measurement appropriate for use in sports medicine? A review of the literature. Journal of Science and Medicine in Sport [online]. 6(4), 492-504. DOI: 10.1016/S1440-2440(03)80274-8. ISSN 14402440.
EMERY, C.A. a W.H. MEEUWISSE, 2010. The effectiveness of a neuromuscular prevention strategy to reduce injuries in youth soccer: a cluster-randomised controlled trial. British Journal Of Sports Medicine [online]. 44(8), 555-62. DOI: 10.1136/bjsm.2010.074377. ISSN 14730480.
FLANAGAN, S., 2012. Balance and Stability in MILLER, T. et al. NSCA's guide to tests and assesment. Colorado, USA: National Strength and Conditioning Association, s. 275-295. ISBN 978-0-7360-8368-3.
FRANK, C., A. KOBESOVA a P. KOLAR, 2013. Dynamic neuromuscular stabilization & sports rehabilitation. International Journal Of Sports Physical Therapy [online]. 8(1), 62-73. ISSN 2159-2896.
GRIBBLE, P. a J. HERTEL, 2003. Considerations for Normalizing Measures of the Star Excursion Balance Test. Measurement in Physical Education [online]. 7(2), 89-100. DOI: 10.1207/S15327841MPEE0702_3. ISSN 1091367X.
GRIBBLE, P., J. HERTEL a P. PLISKY, 2012. Using the Star Excursion Balance Test to Assess Dynamic Postural-Control Deficits and Outcomes in Lower Extremity Injury: A Literature and Systematic Review. Journal of Athletic Training (Allen Press) [online]. 47(3), 339-357. DOI: 10.4085/1062-6050-47.3.08. ISSN 10626050.
GRIBBLE, P., S. KELLY, K. REFSHAUGE a C. HILLER, 2013. Interrater Reliability of the Star Excursion Balance Test. Journal of Athletic Training (Allen Press) [online]. 48(5), 621-626. DOI: 10.1589/jpts.26.1139. ISSN 10626050.
HERMAN, T., N. INBAR-BOROVSKY, M. BROZGOL, N. GILADI a J. HAUSDORFF, 2009. The Dynamic Gait Index in healthy older adults: The role of stair climbing, fear of falling and gender. Gait & Posture [online]. 29(2), 237-241. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2008.08.013. ISSN 09666362.
HERTEL, J., R. BRAHAM, S. HALE a L. OLMSTED-KRAMER, 2006. Simplifying the Star Excursion Balance Test: Analyses of Subjects With and Without Chronic Ankle Instability. Journal of Orthopaedic [online]. 36(3), 131-132. DOI: 10.2519/jospt.2006.2103. ISSN 01906011.
CHAUDHRY, H., B. BUKIET, Z. JI a T. FINDLEY, 2011. Measurement of balance in computer posturography: Comparison of methods—A brief review. Journal of Bodywork [online]. 15(1), 82-91. DOI: 10.1016/j.jbmt.2008.03.003. ISSN 13608592.
IFF, 2016. Member statistics 2016. International Floorball Federation [online].[cit. 2018-03-31]. Dostupné z: http://www.floorball.org/pages/EN/Member-Statistics-2016
KOLÁŘ, P., 2006. Vertebrogenní obtíže a stabilizační funkce svalů - diagnostika. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006(4), 155-170. ISSN 1211-2658.
KOLÁŘ, P., 2009. Vyšetření posturálních funkcí in KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha: Galén, s. 35-48. ISBN 978-80-7262-657-1.
KUČERA, M., 2011. Pohybový aparát a tělesná zátěž in MÁČEK, M., RADVANSKÝ J. a kol. Fyziologické aspekty pohybové aktivity. 1. vydání. Praha: Galén. s. 163-175. ISBN 978-80-7262-695-3.
KYSEL, J., 2010. Florbal: kompletní průvodce. 1. vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3615-0.
LEPPÄNEN, M., K. PASANEN, U. KUJALA a J. PARKKARI, 2015. Overuse injuries in youth basketball and floorball. Open Access Journal of Sports Medicine [online]. 2015(6), 173-179. ISSN 11791543.
LEVÍNSKÁ, K., J. OPRŠAL a O. ČAKRT, 2015. Vliv tréninku senzomotorické koordinace a svalové síly na stabilitu stoje u hráčů florbalu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca [online]. 24(2), 83-91. ISSN 12105481.
LIND, K., 2012. Therapeutical exercises based on findings from kinesiological analysis: knowhow for floorball A-juniors and their coaches. Lahti. Bakalářská práce. Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Social and Health Care. Vedoucí práce Neznámý.
LOUGHRAN, S., N. TENNANT, A. KISHORE a I. SWAN, 2005. Interobserver reliability in evaluating postural stability between clinicians and posturography. Clinical Otolaryngology [online]. 30(3), 255-256. DOI: 10.1111/j.1365-2273.2005.00988.x. ISSN 03077772.
MÁČEK, M. a J. RADVANSKÝ, 2011. Fyziologie tělesné zátěže in MÁČEK, M., RADVANSKÝ J. a kol. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. vydání. Praha: Galén. s. 1-19. ISBN 978-80-7262-695-3.
MÁČKOVÁ, J. a M. MÁČEK, 2011. Žena a spor in MÁČEK, M., RADVANSKÝ J. a kol. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. vydání. Praha: Galén. s. 151-161. ISBN 978-80-7262-695-3.
MANCINI, M. a J. HORAK, 2010. The relevance of clinical balance assessment tools to differenciate balance deficits. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine [online]. 46(2), 239-248. ISSN 1827-1804.
MCLEOD, T., T. ARMSTRONG, M. MILLER a J. SAUERS, 2009. Balance Improvements in Female High School Basketball Players After a 6-Week Neuromuscular-Training Program. Journal of Sport Rehabilitation [online]. 18(4), 465-481. ISSN 10566716.
Natus Medical Incorporated, 2018. Balance and Mobility: NeuroCom® Balance Master® Systems [online]. [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: http://www.natus.com/
NEMOCNICE TÁBOR, A.S. Kupní smlouva číslo 20170724 na posturografický systém Balance Master (TM) s dlouhou plošinou: zodpovědná osoba - MUDr. Pavel Čelakovský - lékařská elektronika. Registr smluv [online]. 2018, publikováno:19.03.2018 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: http://smlouvy.gov.cz/smlouva/4996340
NOVÁK, J., 2016. Vliv trupové stabilizace na mladé hráče florbalu. Praha. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. Vedoucí práce Mgr. E. Geržová.
OLSEN, OE., G. MYKLEBUST, L. ENGEBRETSEN, I. HOLME a R. BAHR, 2005. Exercises To Prevent Lower Limb Injuries In Youth Sports: Cluster Randomised Controlled Trial. BMJ: British Medical Journal [online]. 330(7489), 449-452. DOI: 10.1136/bmj.38330.632801.8F. ISSN 09598138.
OPAVSKÝ, J., 2005. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, FTK. ISBN 80-244-0625-X.
PANJABI, M.M., 1992. The stabilizing system of the spine: Part I. function, dysfunction, adaptation, and enhancement. Journal of Spinal Disorders [online]. 5(4), 383-389. DOI: 10.1097/00002517-199212000-00001. ISSN 08950385.
PASANEN, K., J. HIETAMO, T. VASANKARI, P. KANNUS, A. HEINONEN, U. KUJALA, V. MATTILA a J. PARKKARI, 2017. Original research: Acute injuries in Finnish junior floorball league players. Journal of Science and Medicine in Sport [online]. 21(3), 268-273. DOI: 10.1016/j.jsams.2017.06.021. ISSN 14402440.
PASANEN, K., J. PARKKARI, P. KANNUS, L. ROSSI, M. PALVANEN, A. NATRI a M. JÄRVINEN, 2008a. Injury risk in female floorball: a prospective one-season follow-up. Scandinavian Journal of Medicine [online]. 18(1), 49-54. DOI: 10.1111/j.1600-0838.2007.00640.x. ISSN 09057188.
PASANEN, K., J. PARKKARI, M. PASANEN, H. HIILLOSKORPI, T. MÄKINEN, M. JÄRVINEN a P. KANNUS, 2008b. Neuromuscular training and the risk of leg injuries in female floorball players: cluster randomised controlled study. British Medical journal [online]. 337(7661), 96-99. DOI: 10.1136/bmj.a295. ISSN 0959-8146.
PASANEN, K., J. PARKKARI, M. PASANEN a P. KANNUS, 2009. Effect of a neuromuscular warm-up programme on muscle power, balance, speed and agility: a randomised controlled study. British Journal of Sports Medicine [online]. 43(13), 1073-1074. DOI: 10.1136/bjsm.2009.061747. ISSN 03063674.
PASANEN, K., M. ROSSI, J. PARKKARI et al., 2015. Predictors of lower extremity injuries in team sports (PROFITS-study): a study protocol. BMJ Open Sport [online]. 1(1), 1-7. DOI: 10.1136/bmjsem-2015-000076. ISSN 20557647.
PASTUCHA, D., 2013. Porucha posturální stability u dětí s obezitou. Interní medicína pro praxi. 15(6-7), 229-232. ISSN 1803-5256.
PASTUCHA, D., 2014. Legislativa posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu v ordinaci PLDD. Pediatrie pro praxi. 15(2), 111-112. ISSN 1803-5264.
PÉRENNOU, D., P. DECAVEL, P. MANCKOUDIA, Y. PANVEN, F. MOUREY, F. LAUNAY, P. PFITZENMEYER a J.M. CASILLAS, 2005. Evaluation of balance in neurologic and geriatric disorders. Annales de réadaptation et de médecine physique [online]. 48(6), 317-335. DOI: 10.1016/j.annrmp.2005.04.009. ISSN 0168-6054.
PLISKY, P., M. RAUH, T. KAMINSKI a F. UNDERWOOD, 2006. Star Excursion Balance Test as a Predictor of Lower Extremity Injury in High School Basketball Players. Journal of Orthopaedic [online]. 36(12), 911-912. DOI: 10.2519/jospt.2006.2244. ISSN 01906011.
SHUMWAY-COOK, A. a M. WOOLLACOT, 2010. Motor control: Translating research into clinical practise. Fourth Edition. Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins. ISBN 978-1-60831-018-0.
SKRUŽNÝ, Z., 2005. Florbal: technika, trénink, pravidla hry. 1. vydání. Praha: Grada. ISBN 80-247-0383-1.
SNELLMAN, K., J. PARKKARI, P. KANNUS, J. LEPPÄLÄ, I. VUORI a M. JÄRVINEN, 2001. Sport injuries in floorball: a prospective one-year follow-up study. International journal of sport medicine [online]. 22(7), 508-536. DOI: 10.1055/s-2001-17609. ISSN 0172-4622.
TRANAEUS, U., E. GÖTESSON a S. WERNER, 2016. Injury Profile in Swedish Elite Floorball: A Prospective Cohort Study of 12 Teams. Sports Health: A Multidisciplinary Approach [online]. 8(3), 224-229. DOI: 10.1177/1941738116628472. ISSN 19417381.
VAŘEKA, I., 2002a. Posturální stabilita (1.část): Terminologie a biomechanické principy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 9(4), 115-121. ISSN 1211-2658.
VAŘEKA, I., 2002b. Posturální stabilita (2.část): Řízení, zjištění, vývoj, vyšetření. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 9(4), 122-129. ISSN 1211-2658.
VÉLE, F., 1995. Kineziologie posturálního systému. 1. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-297-4.
VÉLE, F., 2006. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton. ISBN 80-7254-837-9.
VISSER, J., M. CARPENTER, H. VAN DER KOOIJ a B. BLOEM, 2008. Invited review: The clinical utility of posturography. Clinical Neurophysiology [online]. 119(11), 2424-2436. DOI: 10.1016/j.clinph.2008.07.220. ISSN 13882457.
WIKSTRÖM, J. a C. ANDERSSON, 1997. A prospective study of injuries in licensed floorball players. Scandinavian Journal Of Medicine [online]. 7(1), 38-42. ISSN 09057188.
WINTER, D., 1995. Human balance and posture control during standing and walking. Gait and Posture [online]. 3(4), 193-214. DOI: 10.1016/0966-6362(96)82849-9. ISSN 0966-6362.
ZEMKOVÁ, E., 2011. Assessment of balance in sport: science and reality. Serbian Journal of Sport Sciences [online]. 5(4), 127-139. ISSN 1820-6301.
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá srovnáním vybraných funkčních a přístrojových testů stability. Je zaměřena na zjištění korelace mezi testy a srovnání z hlediska časové a prostorové náročnosti, nároků na vybavení, obtížnosti provedení a celkové využitelnosti v praxi u hráček florbalu.
V teoretické části je popsána problematika posturální stability ve florbalu. Jako první je uveden přehled odborných pojmů, které souvisí s pojmem stability ve fyzioterapii. Dále jsou popsána specifika florbalu se zaměřením na vztah úrazovosti a stability v tomto sportu a také je uveden přehled jednotlivých možností testování statické a dynamické stability, jak bez využítí počítačových metod, tak s jejich využitím.
Metodika: Výzkumu se zúčastnilo celkem 40 hráček nejvyšší florbalové (ženské nebo juniorské) soutěže. Ke srovnání byly nakonec použity výsledky od 31 probandek. Průměrný věk hráček byl 22 let (± 2,4). Účastnice absolvovaly celkem tři testy stability, z toho dva testy měřené na silové plošině (mCTSIB – Modified clinical test of sensory interaction on balance, US – Unilateral stance test) a jeden funkční test (SEBT – Star excursion balance test).
Výsledky: V práci nebyla prokázána vzájemná korelace mezi standardizovaným US testem objektivizovaným pomocí silové plošiny a funkčním SEBT testem využívaným u sportovců. Průměrný celkový čas SEBT testu (17:18,27) byl výrazně delší oproti časům dalších dvou testů (mCTSIB - 8:40,29, US - 8:43,55). Z finančního hlediska a náročnosti na prostor byl SEBT test shledán nejméně náročným ze tří sledovaných testů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
The bachelor thesis evaluates comparison of selected functional and computer methods for testing stability. It is focused on finding a correlation between tests and comparisons in terms of time and space demands, equipment requirements, difficulty of performance and overall usability in practice for female floorball players.
The theoretical part describes the problematics of postural stability in floorball. In the first part there is a summary of professional terms related to the term of stability in physiotherapy. Furthermore, the specifics of floorball are described with a focus on the relation of injury and stability in this sport and there is also a summary of possibilities of testing static and dynamic stability, without the use of computer methods as well as with their use.
Methodology: A total of 40 players of the highest floorball (women’s or junior’s) competition took part in the research. For comparison, results from 31 probands were used. The average age of the involved players was 22 years (± 2.4). The participants underwent a total of three tests of stability, two of them were measured on a force plate (mCTSIB – Modified clinical test of sensory interaction on balance, US – Unilateral stance test) and one was a functional test (SEBT – Star excursion balance test).
Results: The work did not show a correlation between the standardized US test objectivized by force plate and the functional SEBT test which is used by athletes. The mean total time of the SEBT test (17: 18.27) was significantly longer than the time of other two tests (mCTSIB - 8: 40.29, US - 8: 43.55). In terms of finance and a space demands, the SEBT test was found to be the least demanding of the three tests examined.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK