Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Římské tábory u Numantie ve světle literárních a archeologických pramenů, geografických infomačních systémů (Ibérie, 2. století př. Kr.)
Název práce v češtině: Římské tábory u Numantie ve světle literárních a archeologických pramenů, geografických infomačních systémů (Ibérie, 2. století př. Kr.)
Název v anglickém jazyce: The Roman Camps at Numantia in the Light of Literary and Archaeological Sources, Geographic Information Systems (Iberia, the 2nd Century BC)
Klíčová slova: Římská republika – římské válečnictví – numantinsk
Klíčová slova anglicky: Roman Republic – Roman warfare – Numantine Wars –
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2017
Datum zadání: 26.04.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.04.2017
Datum a čas obhajoby: 26.04.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.04.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK