Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antické dějiny v komiksu
Název práce v češtině: Antické dějiny v komiksu
Název v anglickém jazyce: Ancient History in comics
Klíčová slova: Řím; Řecko; historie; komiks; literatura; antika
Klíčová slova anglicky: Rome; Greece; History; comics; literature; antiquity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.08.2017
Datum zadání: 08.07.2019
Datum a čas obhajoby: 21.01.2020 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student/ka analyzuje všechny komiksy o dějinách antického Řecka a Říma od počátku žánru komiksu po dnešek a zhodnotí jejich přínos především pro dětskou literaturu a význam pro poznávání antického světa, případně pro výuku antických dějin.
Seznam odborné literatury
Geus, K. Comics. I. Gattung. A. Definition. B. Allgemeines. In: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. In Verbindung mit Hubert Cancik und Helmuth Schneider ed. von Manfred Landfester. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band XIII. A - Fo. Stuttgart & Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1999, 656-661 (též anglická verze)

Koucká, I. Antický starověk v knize Komiksová historie světa. In Kepartová, J. (ed.). Antika? Zajděte do kina, přečtěte román ... Praha: NLN 2006, s. 138-152

Kovacs, G.; Marshall, C. W.(eds.). Classics and comics. Oxford: Oxford University Press, 2011

Kovacs, G.; Marshall, C. W.(eds.). Son of Classics and Comics. Oxford: Oxford University Press, 2016. Rec.: Stehlíková, E. Eirene 52, 2016, č. 1-2, s. 542-546

Lochmann, T. (ed.). Antico-mix.: Antike in Comix. Basel, 1999

Lovatt, H. Asterisks and Obelisks: Classical Receptions in Children’s Literature. International Journal of the Classical Tradition 16, Nr. 3-4, 2009, 508-522

MIKESKA, Tomáš. Staň se režisérem dějinných událostí: počítačové hry s historickou tematikou. In Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha: NLN, 2003, s. 141-149

MIKESKA, Tomáš. Chléb a hry aneb zábavná výuka antiky. In Antika? Zajděte do kina, přečtěte román ... Praha: NLN, 2006, s. 153-165

Mounajed, R. Geschichte in Sequenzen. Über den Einsatz von Geschichtscomics im Geschichtsunterricht. Frankfurt et al.: Peter Lang, 2009

a další
Předběžná náplň práce
Výběrové prameny:

Augusta, Pavel; Honzák, František, Filcík, Gabriel. Odysseova dobrodružství v Trójské válce. Praha: Albatros, 1989

Augusta, Pavel; Honzák, František, Filcík, Gabriel. Odysseova dobrodružství při návratu domů. Praha: Albatros, 1991

The comic history of Rome, by Gilbert Abbott À Beckett. Illustratd by John Leech. The comic history of Rome, from the founding of the city to the end of the commonwealth1850(Dostupno na https://catalog.hathitrust.org/Record/000195394; cit. 18.4.2017, popř. na https://archive.org/details/comichistoryofro01be; cit. 18.4.2017)

Caesar in Komiks.

Deary, T., Smith, D., Řím. Komiksový rychlokurz, Egmont ČR, 2011;

Gonick, Larry. Komiksová historie světa. Řecko díl II, s. 154–159, Řím díl II, s. 152–153, 160–250 a 260–300. Praha: BB/art, 2004

Hamilton-Nagorsen, D. Rotten Romans. (Horrible Histories). CM : an Electronic Reviewing Journal of Canadian Materials for Young People, 2008, vol. 14, issue 20 (dostupno přes PedF přes přes Elektronické zdroje na stránce ProQuest Central http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/docview/218844162/1346BC858D85FDA824/1?accountid=35514);

a další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK