Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Structural aspects of graph coloring
Název práce v češtině: Strukturální aspekty grafové barevnosti
Název v anglickém jazyce: Structural aspects of graph coloring
Klíčová slova: teorie grafů|barvení|torus|algoritmy|induced odd cycle packing number
Klíčová slova anglicky: graph theory|coloring|torus|algorithms|induced odd cycle packing number
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2017
Datum zadání: 22.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
Datum a čas obhajoby: 09.05.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:02.01.2023
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2023
Oponenti: Louis Esperet
  prof. Xuding Zhu
 
 
Zásady pro vypracování
Jedním z důležitých nástrojů pro studium grafové barevnosti a vývoj algoritmů v této oblasti je popis struktury kritických grafů, které vynucují vysokou barevnost. Další intenzivně zkoumanou oblastí je studium barevnosti ve speciálních třídách dobře strukturovaných grafů, například bez nějakého zakázaného minoru. Cílem práce je dosažení nových výsledků v těchto a dalších souvisejících oblastech propojujících strukturální teorii grafů se studiem grafové barevnosti.
Seznam odborné literatury
Luke Postle, Robin Thomas: Hyperbolic families and coloring graphs on surfaces, arXiv 1609.06749 (2016).
Alexandr V. Kostochka, Matthew Yancey: Ore's conjecture on color-critical graphs is almost true. J. Comb. Theory, Ser. B 109 (2014), 73-101.
Naonori Kakimura, Ken-ichi Kawarabayashi: Coloring immersion-free graphs. J. Comb. Theory, Ser. B 121 (2016), 284-307.
B. Mohar, C. Thomassen: Graphs on Surfaces, Johns Hopkins Press, Baltimore (2001).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK