Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Hnutí ANO 2011 v radničních koalicích: případová studie velkých měst
Název práce v češtině: Hnutí ANO 2011 v radničních koalicích: případová studie velkých měst
Název v anglickém jazyce: Movement ANO 2011 in Local Coalitions: Case Study of Large Cities
Klíčová slova: koalice, komunální politika, města, hnutí ANO 2011
Klíčová slova anglicky: coalitions, local politics, cities, movement ANO 2011
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2017
Datum zadání: 28.03.2017
Datum a čas obhajoby: 17.06.2019 07:15
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2019
Oponenti: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
viz anotace
Seznam odborné literatury
viz anotace
Předběžná náplň práce
viz anotace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK