Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití cloudových úložišť ve výuce z pozice učitele a studenta
Název práce v češtině: Využití cloudových úložišť ve výuce z pozice učitele a studenta
Název v anglickém jazyce: Using of cloud drives in education from point of view of the teacher and the student
Klíčová slova: cloud, cloudová úložiště, komparace, Google Drive, Google Classroom, GAFE
Klíčová slova anglicky: Cloud, cloud storage, comparison, Google Drive, Google Classroom, GAFE
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2015
Datum zadání: 25.06.2015
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Daniel Tocháček
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitel provede výzkum mezi učiteli a studenty v oblasti využívání cloudových úložišť a cloudových i lokálních aplikačních prostředí nutných pro zpracování základních uživatelských dat. Následně ze získaných výsledků navrhne model editace, využití, sdílení a publikace obsahu cloudového úložiště na webu s ohledem na sdílení se sociálními sítěmi, sdílení s dalšími online prostředími (Google Apps For Education) a diskutuje základní i pokročilé možnosti editace nejrůznějších typů souborů v cloudu (PDF, fotogalerie, videogalerie)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK