Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života osob se sluchovým postižením v období adolescence
Název práce v češtině: Kvalita života osob se sluchovým postižením v období adolescence
Název v anglickém jazyce: Quality of life of people with hearing impaired in adolescence
Klíčová slova: kvalita života, adolescence, sluchové postižení, komunikace, kultura, sport, volný čas
Klíčová slova anglicky: quality of life, adolescence, hearing impairments, communication, culture, sport, free time
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2017
Datum zadání: 15.02.2017
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK