Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané náboženské kategorie v představách lidí s mentálním postižením
Název práce v češtině: Vybrané náboženské kategorie v představách lidí s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Selected religious categories in imagines of people with intellectual disability
Klíčová slova: člověk s mentálním postižením, duchovní život, náboženské kategorie, víra, křesťanská spiritualita
Klíčová slova anglicky: man with intellectual disabilities, spiritual life, religious categories, christian spirituality
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Soňa Koubská - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2017
Datum zadání: 15.02.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK