Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
ANALÝZA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V JIHOČESKÉM KRAJI
Název práce v češtině: ANALÝZA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V JIHOČESKÉM KRAJI
Název v anglickém jazyce: Analysis of manufacturing industry in South Bohemia region
Klíčová slova: globální produkční sítě, zpracovatelský průmysl, Jihočeský kraj, ekonomická struktura
Klíčová slova anglicky: global production networks, manufacturing industry, South Bohemia, economical structure
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2016
Datum zadání: 16.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Oponenti: RNDr. Vladimír Vojtěch
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se věnuje ekonomické a geografické analýze firem ve zpracovatelském průmyslu působících v Jihočeském kraji. Jako teoretický koncept byla vybrána teorie globálních produkčních sítí (GPN). Netradičně byl zvolen kvantitativní přístup ke studiu vybraných GPN. Cílem práce je analyzovat ekonomickou aktivitu a výsledky 11 skupin společností v závislosti na jejich pozici v GPN při ohledu na hierarchii, formu vlastnictví, funkci a velikost. Jako ukazatele budou použity indikátory ROA (rentabilita aktiv), WTT (mzdové výdaje vztažené k obratu) a CTT (kapitálové výdaje vztažené k obratu). Tato práce předkládá výsledky, která skupina firem nejlépe ekonomicky skóruje a příznivě tak ovlivňuje regionální rozvoj. Práce také zkoumá, jestli existuje vzorec rozmístění firem dle jejich typu a ekonomických výsledků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This paper will examine the economic and geographical analysis of companies in the manufacturing industry, located in the South Bohemia region. The theoretical concept chosen to examine this paper will be the Global Production Networks (GPN). This is used for the comparison of states and firms in the world economy. A decision was made to select a quantitative approach of studying selected GPNs. The subject area is to, analyse the economic activity and their results of 11 groups of companies according to their position in the GPN in reference to their hierarchy, ownership, function and size. Three data indicators will be used to support this analysis, Returns on Assets (ROA), Wages to Turnover (WTT) and Capital Expenditures to Turnover (CTT). This paper will find out which company type produces the best results and which can positively affect local development. This paper will also explore if there is any pattern on location, company category and its economical results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK