Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Falibilismus a sémiotika Charlese Sanderse Peirce
Název práce v češtině: Falibilismus a sémiotika Charlese Sanderse Peirce
Název v anglickém jazyce: Fallibilism and Semiotics of Charles Sanders Peirce
Klíčová slova: Peirce, falibilismus, reprezentace, kritika fundacionalismu, inference, epistemologie
Klíčová slova anglicky: Peirce, fallibilism, representation, critique of foundationalism, inference, epistemology
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Karľa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2016
Datum zadání: 18.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá genezí koncepce falibilismu v díle Ch. S. Peirce a jejím ustanovením jakožto součásti vědeckého zkoumání (inquiry) v rámci Peircova pragmatismu. Ptá se po tom, jakým způsobem je tato metoda ukotvena v Peircově sémiotice, založené na dále neredukovatelných kategoriích. Důležitými tématy jsou vztah falibilismu a Peircovy logiky a otázka po objektivitě na falibilním principu založené syntetické inference.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK