Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení posturální stability u osob po whiplash injury
Název práce v češtině: Hodnocení posturální stability u osob po whiplash injury
Název v anglickém jazyce: Evaluation of postural stability in subjects after whiplash injury
Klíčová slova: whiplash injury, posturální stabilita, dynamická počítačová posturografie, Neurocom Smart EquiTest
Klíčová slova anglicky: whiplash injury, postural stability, dynamic computed posturography, Neurocom Smart EquiTest
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Stupková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2016
Datum zadání: 15.12.2016
Datum a čas obhajoby: 29.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2018
Oponenti: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK