Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Zvěst o vzkříšení v kázání církve
Název práce v češtině: Zvěst o vzkříšení v kázání církve
Název v anglickém jazyce: The Message of Resurrection in the Preaching of the Church
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Filipi, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.09.2004
Datum zadání: 04.09.2004
Datum a čas obhajoby: 01.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2005
Datum proběhlé obhajoby: 01.11.2006
Oponenti: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK