Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ověřování fyzické způsobilosi příslušníků HZS ČR
Název práce v češtině: Ověřování fyzické způsobilosi příslušníků HZS ČR
Název v anglickém jazyce: Verification of the physical fitness of the members of the Fire Brigade of the Czech Republic
Klíčová slova: příprava, způsobilost, hasiči, kondice, testování
Klíčová slova anglicky: Training, competence, firefighter, condition, testing
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2016
Datum zadání: 30.11.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD2-2, D208, Seminární místnost katedry technických a úpolových sportů
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Vyhledáním studijních pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Stanovení cílů práce na základě teoretických východisek
4. Určení úkolů a metod práce pro naplnění cílů práce.
5. Analýza testování příslušníků HZS
6. Navržení fyzické přípravy a testů
7. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK