Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náboženské symboly v judikatuře evropských soudů
Název práce v češtině: Náboženské symboly v judikatuře evropských soudů
Název v anglickém jazyce: Religious symbols in the case-law of European courts
Klíčová slova: Náboženské symboly, náboženská svoboda, Evropský soud pro lidská práva.
Klíčová slova anglicky: Religious symbols, freedom of religion, European Court of Human Rights.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2016
Datum zadání: 24.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2018
Datum a čas obhajoby: 07.02.2018 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 33, 33
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:20.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2018
Oponenti: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK