Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Realizace nových interpreterů predikčních modelů do systému ERIAN
Název práce v češtině: Realizace nových interpreterů predikčních modelů do systému ERIAN
Název v anglickém jazyce: Implementation of new interprets of predictive models to system ERIAN
Klíčová slova: predikční model, systém pro správu byznys pravidel, erian, HTML5
Klíčová slova anglicky: predictive model, business rules management system, erian, HTML5
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Existující BRMS systém ERIAN (www.erian.cz) umožňuje přímo do definice algoritmu pravidla vložit definici výpočtu predikčního modelu zapsaného ve formátu PMML. Vložení se děje prostřednictvím tzv. interpreteru, který konkrétní typ modelu vytvořený konkrétním nástrojem dokáže dekódovat a převést na interní výpočetní algoritmus systému ERIAN. Cílem diplomové práce bude implementovat interpretery pro vybrané typy predikčních modelů a dataminingových nástrojů. Práce bude sestávat nejprve z rešerše typů predikčních modelů a dataminingových nástrojů nejčastěji používaných v oblasti finančního risk-managementu, výběru modelů a nástrojů s nejčastějším užitím a jejich následné kompletní implementace vč. analýzy a automatizovaného testování.
Seznam odborné literatury
TBA
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK