Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Využití zlatného katalyzátoru při syntéze substituovaných pyridinů
Název práce v češtině: Využití zlatného katalyzátoru při syntéze substituovaných pyridinů
Název v anglickém jazyce: The synthesis of substituted pyridines employing gold(I) catalyst
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2016
Datum zadání: 16.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2016
Datum a čas obhajoby: 24.02.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.02.2017
Oponenti: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Zpracování zadaného tématu pomocí rešerše v odborné literatuře
2) Syntéza vybraných derivátů
3) Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Databáze Chemical Abstracts, Reaxys, primární zdroje v odborných časopisech
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK