Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohled na osobnost policisty ze čtyř dimenzí člověka, psychologie policejní činnosti
Název práce v češtině: Pohled na osobnost policisty ze čtyř dimenzí člověka, psychologie policejní činnosti
Název v anglickém jazyce: The View of the Personality of a Aoliceman from the Four Dimensions of a Human, Psychology Activities of a Policeman
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2005
Datum zadání: 15.12.2005
Datum a čas obhajoby: 08.03.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.03.2006
Oponenti: ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK