Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Animální modely epizodické a autobiografické paměti
Název práce v češtině: Animální modely epizodické a autobiografické paměti
Název v anglickém jazyce: Animal models of episodic and autobiographic memory
Klíčová slova: epizodická paměť, autobiografická paměť, fylogeneze
Klíčová slova anglicky: episodic memory, autobiographic memory, phylogeny
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2016
Datum zadání: 03.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2017
Oponenti: Mgr. Kamil Vlček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na přesné vymezení pojmů "epizodická paměť" a "autobiografická paměť" (respektive autobiografický typ epizodické paměti), rešerši neuronálních mechanismů, které se na těchto typech paměti podílejí a především na podrobné zhodnocení experimentů, které se používají u animálních modelů a stanovení, jaký typ paměti vlastně testují
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis is focused on different views of definition declarative memory mainly episodic and autobiographical memory as its part. The work offers complex summary of neuronal mechanisms, which are concerned in function of this memory types, detailed evaluation of memory experiments on animal models and define what type of memory, was examined.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK