Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Některé železniční tunely staré éry na území ČR
Název práce v češtině: Některé železniční tunely staré éry na území ČR
Název v anglickém jazyce: Some railway tunnels of old era in territory of Czech Republic
Klíčová slova: klasické metody,železnice,tunel,kámen,obezdívka
Klíčová slova anglicky: classical methods,railway,tunnel,stone,lining
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Josef Rott, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2016
Datum zadání: 17.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: RNDr. Richard Malát, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešerše informací o starých železničních tunelech prováděných klasickými metodami na území ČR. Zaměření bude především na složení obezdívky, a to ve smyslu případného modelování klasických tunelovacích postupů a zjišťování napjatosti kolem masivu v porovnání s nejmodernějšími metodami ražby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research of information about old railway tunnels in Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK