Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koreláty jídelního chování českých dětí v předškolním věku
Název práce v češtině: Koreláty jídelního chování českých dětí v předškolním věku
Název v anglickém jazyce: Correlates of eating behavior in Czech preschool children
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2017
Datum zadání: 11.01.2017
Datum a čas obhajoby: 28.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2018
Oponenti: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK