Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Škola Aria jako případ implicitního náboženství
Název práce v češtině: Škola Aria jako případ implicitního náboženství
Název v anglickém jazyce: Aria school as a case of implicite religion
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2016
Datum zadání: 26.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.10.2016
Datum a čas obhajoby: 26.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2017
Oponenti: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK