Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Optimalizácia elektroforetického stanovenia protamínu a inzulínu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Optimalizácia elektroforetického stanovenia protamínu a inzulínu
Název práce v češtině: Optimalizace elektroforetického stanovení protaminu a insulinu
Název v anglickém jazyce: Optimization of electrophoretic determination of protamine and insulin
Klíčová slova: Kapilárna elektroforéza, protamín, inzulín
Klíčová slova anglicky: Capillary zone electrophoresis, protamine, insulin
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2016
Datum zadání: 26.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2017
Oponenti: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Na našem pracovišti byla v nedávné době vyvinuta metoda stanovení protaminu a insulinu v injekci NPH insulinu s použitím kyseliny fosforečné jako základního elektrolytu. Problémem metody však byla nestabilita elektrického proudu a krátká životnost používaných kapilár. Cílem této práce bude otestovat chloroctovou a citrónovou kyselinu jako možné základní elektrolyty pro toto stanovení a porovnat je kyselinou fosforečnou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In our research group, we have recently developed a method for determination of protamine and insulin in NPH insulin injection using phosphoric acid as background electrolyte. Problem of this method is, however, instability of electric current and short life-time of capillaries. The aim of this work is to test chloroacetic and citric acids as possible background electrolytes for this determination and compare their performance with phosphoric acid.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK