Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hamartological Heuristics as a Hermeneutical Key to Justice, Mercy and the Moral Treatment of the Poor in the New Testament
Název práce v češtině: Hamartiologická heuristika jako hermeneutický klíč ke spravedlnosti, milosrdenství a morální povinnosti vůči chudým v Novém Zákoně
Název v anglickém jazyce: Hamartological Heuristics as a Hermeneutical Key to Justice, Mercy and the Moral Treatment of the Poor in the New Testament
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2005
Datum zadání: 24.10.2005
Datum a čas obhajoby: 31.03.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2008
Oponenti: doc. Dr. Petr Macek, Ph.D.
  prof. Nicholas Wolterstorff
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK