Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The establishment of invariable behaviour of rats in novel one-trial trace association task (OTTAT)
Název práce v češtině: Ustanovení neměnného chování potkanů v nové úloze asociativního učení na jeden pokus (OTTAT)
Název v anglickém jazyce: The establishment of invariable behaviour of rats in novel one-trial trace association task (OTTAT)
Klíčová slova: epizodická paměť, učení na jeden pokus, asociativní učení, potkan, hipokampus
Klíčová slova anglicky: episodic-memory, one-trial learning, associative learning, rat, hippocampus
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2016
Datum zadání: 24.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Hana Brožka, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Epizodická paměť představuje paměťový systém o klíčovém významu pro každodenní život člověka. Animální modely paměti epizodického typu představují účinný nástroj studia formování a vybavování epizodických vzpomínek. Úlohou studentky bude provádění behaviorálních experimentů, jejichž účelem bude především výběr kmene potkanů a prostorových charakteristik dělicích přihrádek vedoucích k ustavení neměnného chování potkanů, které je předpokladem pro novou úlohu asociativního učení na jeden pokus (OTTAT). Studentka dále experimentálně ověří, zda je úniková reakce OTTAT selektivně specifická ke zvuku o dané zvukové frekvenci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Episodic memory represents memory system of key importance for everyday life of people. Animal models of episodic-like memory serve as helpful tool in research of encoding and recall of episodic memories. Student will conduct series of behavioral experiments aimed to select rat strain and door divider compartment characteristics optimal for the establishment of invariable rat behaviour required for novel one-trial trace association task (OTTAT). Moreover, the student will examine the selective specificity of conditioned flight response in OTTAT to the sound of given frequency.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK