Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Armáda spásy jako poskytovatel sociálních služeb pro osoby bez přístřeší v Karlových Varech
Název práce v češtině: Armáda spásy jako poskytovatel sociálních služeb pro osoby bez přístřeší v Karlových Varech
Název v anglickém jazyce: The Salvation Army as a Provider of Social Services for Homeless Persons in Karlovy Vary
Klíčová slova: bezdomovectví, sociální služba, centrum sociálních služeb, zaměstnanec Centra sociálních služeb Armády spásy, klient Centra sociálních služeb Armády spásy
Klíčová slova anglicky: Homelessness, Social Services, Social Services Centre, an Employee of the Salvation Army Social Services Centre, a Client of the Salvation Army Social Services Centre
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Jan Dočkal
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2016
Datum zadání: 20.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.10.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2018
Oponenti: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zaměřeni na služby pro lidi bez domova a jejich vývoj od založení Armády spásy v Karlových Varech. Také jestli jsou změny k lepšímu, dostačující a potřebné.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Focused on services for homeless people and their development since the founding of the Salvation Army in Karlovy Vary. Also, if the changes are for the better, sufficient and necessary.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK