Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Možnosti krasovění vápnitých pískovců v jizerské faciální oblasti české křídové pánve a vývoj kanálů v kvádrových pískovcích
Název práce v češtině: Možnosti krasovění vápnitých pískovců v jizerské faciální oblasti české křídové pánve a vývoj kanálů v kvádrových pískovcích
Název v anglickém jazyce: Possibilities of karstification of calcareous sandstones in the Jizera segment of the Bohemian Cretaceous Basin and evolution of conduits in the thick-bedded sandstones
Klíčová slova: Česká křídová pánev, kras, obsah karbonátu, vápnitý pískovec, kvádrový pískovec, kanál
Klíčová slova anglicky: Bohemian Cretaceous Basin, karst, carbonate content, calcareous sandstone, thick-bedded sandstone, conduit
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2016
Datum zadání: 19.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Oponenti: Mgr. Helena Vysoká, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK