Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Recepce řecké mytologie v moderních učebnicích dějepisu
Název práce v češtině: Recepce řecké mytologie v moderních učebnicích dějepisu
Název v anglickém jazyce: Reception of Greek mythology in modern schoolbooks of history
Klíčová slova: antika - mytologie - učebnice - dějepis - 20. století - 21. století
Klíčová slova anglicky: antiquity - Greece - mythology
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2016
Datum zadání: 05.12.2017
Datum a čas obhajoby: 15.01.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Robert Skopek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Antická řecká mytologie v českých moderních učebnicích dějepisu (popř. české literatury) s ohledem na líčení antických mýtů pro různé věkové skupiny v kontextu literatury pro děti s mytologickou tématikou.
Seznam odborné literatury
Graves, Robert. Řecké mýty I, II. Plzeň: Mustang, 1996;
Zamarovský, Vojtěch. Bohové a herdinové antických bájí. Praha: Deus, 2013;
Augusta, Pavel; Honzák, František, Filcík, Gabriel. Odysseova dobrodružství v Trójské válce. Praha: Albatros, 1989;
Augusta, Pavel; Honzák, František, Filcík, Gabriel. Odysseova dobrodružství při návratu domů. Praha: Albatros, 1991;
Deary, T. Řecké báje. Praha: EGMONT ČR, 2006;
Deary, T., Smith, D., Řím. Komiksový rychlokurz, Egmont ČR, 2011;
Gonick, Larry. Komiksová historie světa. Řecko, díl I,Praha: BB/art 2003, s. 203–350;
Gonick, Larry. Komiksová historie světa. Řecko díl II, s. 154–159, Řím díl II, s. 152–153, 160–250 a 260–300. Praha: BB/art, 2004;
Prameny: učebnice + mytologická literatura pro děti
Cooper, Cameron Gilly; Saunders, Nick . Řecké báje 1. Praha: Grada, 2010;
Cooper, Cameron Gilly; Saunders, Nick . Řecké báje 2. Praha: Grada, 2012.
Petiška, Eduard. Staré řecké báje a pověsti. Praha: SNDK, 1958 (od té doby 15 vydání; přeložena do mnoha jazyků, mj. i do němčiny, kde konkuruje Schwabově Buch der schönsten Geschichten und Sagen für Alt und Jung wieder erzählt. Stuttgart: S. G. Liesching 1836–1837);
Neil Philip. Ilustrovaná kniha mýtů, báje a pověsti z celého světa. Praha: Ikar, 1996;
Gaudore, Pavel. Řecké báje. 1998;
Sevilla G.P., Nejkrásnější řecké báje a pověsti. Nejlepší legendy starého řecka pro děti. Praha: Librex, 2004;
Ameryová, Heather. Staré řecké báje a pověsti. Praha: Fragment, 2007;
Slušný Jaromír, Nejkrásnější řecké báje a pověsti. Praha: XYZ, 2008. Recenze - Radana Maslowská;
Ježková Alena, Řecké báje. Praha: Albatros, 2009;
Bartíková, Heda. Starořecké báje. Praha: Akcent, 2009.
Další autoři publikací o antické mytologii pro děti: Rudolf Mertlík, Starověké báje a pověsti. Praha: Albatros, 1972, jakož i jednotlivé báje (Polykratův prsten, Veronika Válková, Trojská válka. Poseidonův hněv; aj).

Sekundární literatura
Čeňková, Jana a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury : Adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: Portál, 2006.

Předběžná náplň práce
Prostudovat české moderní učebnice dějepisu a vysledovat líčení antických řeckých mýtů pro různé věkové skupiny, dále prostudovat líčení antických mýtů v dětské česky psané literatuře; prostudovat kvantitativní podíl mýtů v učebnicích, popř. v dětské literatuře.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To analyse the Czech modern textbooks of history and to trace the description of Greek myth for pupils. Further to analyse the Czech written Greek myth for children and summarize the results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK