Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předběžná úprava poměrů dítěte
Název práce v češtině: Předběžná úprava poměrů dítěte
Název v anglickém jazyce: Provisional regulation of the circumstances of a child
Klíčová slova: předběžné opatření, nezletilé dítě, péče soudu o nezletilé, péče o dítě
Klíčová slova anglicky: preliminary injunction, minor child, court care of minors, child care
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Bc. Veronika Koropecká - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum a čas obhajoby: 16.05.2017 09:30
Místo konání obhajoby: míst. 229 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2017
Oponenti: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK