Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analytické hodnocení léčiv s využitím chromatografických metod IV.
Název práce v češtině: Analytické hodnocení léčiv s využitím chromatografických
metod IV.
Název v anglickém jazyce: Analytical evaluation of drugs using chromatographic methods IV.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2006
Datum zadání: 30.10.2006
Datum a čas obhajoby: 03.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2008
Oponenti: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK