Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preparation and optical properties of scintillation oxide layers
Název práce v češtině: Příprava a optické vlastnosti oxidových scintilačních materiálů
Název v anglickém jazyce: Preparation and optical properties of scintillation oxide layers
Klíčová slova: Scintilátor, tenké vrstvy, LPE, LuAG, YAG, YSO, Ce, Pr, Tb
Klíčová slova anglicky: Scintillator, thin layers, LPE, LuAG, YAG, YSO, Ce, Pr, Tb
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2016
Datum zadání: 05.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2016
Datum a čas obhajoby: 25.10.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.10.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.10.2016
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s principy scintilačních detektorů
2. Vypracovat rešerši na téma tenkovrstvé oxidové scintilátory
3. Prakticky zvládnout měření na absorpčním spektrometru a fluorimetru
4. Prakticky zvládnout techniku přípravy epitaxních vrstev oxidů
5. Vypěstovat epitaxní vrstvy různého složení
6. Změřit absorpční, luminiscenční a scintilační spektra čistých a dopovaných oxidových epitaxních vrstev
7. Porovnat změřená spektra vrstev se spektry analogických monokrystalů
8. Analyzovat získaná data, navrhnout interpretaci výsledků
Seznam odborné literatury
1. W.M.Yen, S.Shionoya, H.Yamamoto, Phosphor handbook, CRC Press, 2007
2. M.A.Fox, Optical properties of solids, Oxford Univ.Press 2001
3. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
4. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
5. P.A.Rodnyi, Physical processes in inorganic scintillators, CRC press 1997
6. vybraný soubor původních prací z odborné literatury
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK