Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akční umění, land-art a fotografie jako (ne)spolehlivý svědek
Název práce v češtině: Akční umění, land-art a fotografie jako (ne)spolehlivý svědek
Název v anglickém jazyce: Action Art, Land Art and Photography as an (un)reliable witness
Klíčová slova: Akční umění|land-art|body art|performance|happeningy|events|instalace|konceptuální umění|fotografie|fotografická dokumentace|slovní partitury|návody|relikty|pozůstatky akcí|re-enactment|re-inscenace akcí|znovu-provedení akcí|pravdivost fotografie|čas a prostor ve fotografii|role fotografa
Klíčová slova anglicky: Action art|land art|body art|performance|happenings|events|installations|conceptual art|photography|photographic documentation|event scores|performance scores|word pieces|relicts|re-enactment|veracity of photography|time and space in photography|manipulated photography|straight photography
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2016
Datum a čas obhajoby: 10.03.2022 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.03.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Jan Mlčoch, dr. h. c.
  Mgr. Hana Buddeus, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK