Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
HOMOGENIZÁCIA PRÁŠKOVÝCH ZMESÍ S VYUŽITÍM VYSOKORÝCHLOSTNÉHO MIESIČA
Název práce v jazyce práce (slovenština): HOMOGENIZÁCIA PRÁŠKOVÝCH ZMESÍ S VYUŽITÍM VYSOKORÝCHLOSTNÉHO MIESIČA
Název práce v češtině: Homogenizace práškových směsí s využitím vysokorychlostního mísiče
Název v anglickém jazyce: Homogenization of powder blends using a high-speed mixer
Klíčová slova: mísení, homogenita, NIR
Klíčová slova anglicky: mixing, homogeneity, NIR
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2016
Datum zadání: 12.02.2018
Datum a čas obhajoby: 01.06.2018 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Oponenti: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení s problematikou,
2. Studium odborné literatury, zpracování literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Zhodnocení výsledků experimentů
5. Zpracování rukopisu diplomové práce
6. Vyhodnocení, odevzdání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Ph.Eur. 9 + doplňky, USP v aktuálním vydání, ČL 2009, D 2016
Florence, A.T., Siepmann, J.: Modern Pharmaceutics, 5th Ed., Informa Healthcare, New York, 2009 Winfield, A.J., Richards, R.M.E. (eds): Pharmaceutical Practice. Churchill Livingstone, 1998,523 S Gad, S.C.: Pharmaceutical manufacturing handbook. Production and processes. Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey, 2008, 1370 S
Box, G.E.P., Hunter, J. S., Hunter, W.G.: Statistics for experimenters. 2nd. Ed., Wiley - Interscience, Hoboken, New Jersey, 2005, 639 S
Aktuální články z : Part. Sci. Technol., Powder Technol. Int.J.Pharm., J. Controll.Rel., Drug Dev.Ind.Pharm, aj.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK