Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regional Transition – From Conflict to Cooperation
Název práce v češtině: Regionální tranzice - od konfliktu ke spolupráci
Název v anglickém jazyce: Regional Transition – From Conflict to Cooperation
Klíčová slova: Regionální tranzice, negativní mír, pozitivní mír, bezpečnostní společenství, sledování procesu, západní Balkán, jihovýchodní Asie, západní Evropa, Severná Amerika
Klíčová slova anglicky: Regional transition, negative peace, positive peace, security community, processtracing, Western Balkans, Southeast Asia, Western Europe, North America
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2016
Datum zadání: 01.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2016
Datum a čas obhajoby: 15.01.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.10.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2021
Oponenti: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
  Dr. Simon Koschut
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK