Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role odborů jako reprezentantů pracujících občanů v České republice a v Německu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Role odborů jako reprezentantů pracujících občanů v České republice a v Německu
Název práce v češtině: Role odborů jako reprezentantů pracujících občanů v České republice a v Německu
Název v anglickém jazyce: Role of trade unions as representatives of working citizens in Czech Republic and Germany
Klíčová slova: kolektívna zmluva, kolektívne vyjednávanie, odbory, organizácie občianskej spoločnosti, podnik, podniková rada, sociálny dialóg, zamestnanec, zamestnávateľ
Klíčová slova anglicky: collective agreement, collective bargaining, trade union, civil society organizations, enterprise, employees council, social dialogue, employee, employer
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2016
Datum zadání: 20.09.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK