Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika podmínek v plynovém agregačním zdroji nanočástic
Název práce v češtině: Diagnostika podmínek v plynovém agregačním zdroji nanočástic
Název v anglickém jazyce: Diagnostics of conditions inside gas aggregation source of nanoparticles
Klíčová slova: diagnostika, plazma, plynový agregační zdroj, nanočástice
Klíčová slova anglicky: diagnostics, plasma, gas aggregation source, nanoparticles
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se s principy fyziky plazmatu
2) Seznámit se s plynovým agregačním zdrojem
3) Pro vybraný typ nanočástic charakterizovat podmínky uvnitř zdroje během jejich tvorby
4) Vypracovat práci
Seznam odborné literatury
- Low Temperature Plasma Physics, R. Hippler et al. Eds., Wiley, Berlin etc., 2001
+ odborné články dle doporučení vedoucího
Předběžná náplň práce
.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK