Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava enantiomerně čistých cyklických sloučenin za využití organokatalýzy
Název práce v češtině: Příprava enantiomerně čistých cyklických sloučenin za využití organokatalýzy
Název v anglickém jazyce: Preparation of enantiomerically pure cyclic compounds via organocatalytic concept
Klíčová slova: Organokatalýza, domino reakce, asymetrická syntéza, cyklopentany.
Klíčová slova anglicky: Organocatalysis, domino reaction, asymmetric synthesis, cyclopentanes.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2016
Datum zadání: 30.08.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.09.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2016
Předběžná náplň práce
Syntéza
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Synthesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK