Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyluhovatelnost ze strusek a popílků z metalurgie niklu (Niquelandia a Barro Alto, Brazílie)
Název práce v češtině: Vyluhovatelnost ze strusek a popílků z metalurgie niklu (Niquelandia a Barro Alto, Brazílie)
Název v anglickém jazyce: Leaching from slags and fly ashes from nickel metalurgy (Niquelandia and Barro Alto, Brasil)
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.08.2016
Datum zadání: 17.08.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.09.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.11.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK