Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Partnerské vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením jako téma teologické etiky
Název práce v češtině: Partnerské vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením jako téma teologické etiky
Název v anglickém jazyce: Relationship and Sexuality of People with mental Disability in Theological Ethics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2014
Datum zadání: 21.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2016
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK