Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on Interbank Interest Rates
Název práce v češtině: Eseje o mezibankovních úrokových mírách
Název v anglickém jazyce: Essays on Interbank Interest Rates
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2016
Datum zadání: 27.06.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2016
Datum a čas obhajoby: 14.03.2022 13:00
Místo konání obhajoby: CERGE-EI, JCERGE006, 006, učebna číslo 6
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.03.2022
Oponenti: RNDr. Michal Franta, Ph.D.
  Lorenzo Burlon, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK