Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologická aktivita obsahových látek rostlin IX. Antimikrobiální aktivita některých sekundárních metabolitů
Název práce v češtině: Biologická aktivita obsahových látek rostlin IX.
Antimikrobiální aktivita některých sekundárních metabolitů
Název v anglickém jazyce: Biological activity of plant metabolites IX. Antimicrobial activity of some secondary metabolites
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2006
Datum zadání: 18.12.2006
Datum a čas obhajoby: 27.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2008
Oponenti: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK