Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza drogových zkušeností žáků 2. stupně z vybraných základních škol
Název práce v češtině: Analýza drogových zkušeností žáků 2. stupně z vybraných základních škol
Název v anglickém jazyce: Analysis of Drug Experiences of Upper Primary School Students from Selected Schools
Klíčová slova: Dospívající|drogová zkušenost|drogy|minimální preventivní program|primární prevence
Klíčová slova anglicky: Teens|drug experience|drugs|minimal preventive program|primary prevention
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2016
Datum zadání: 14.06.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.06.2016
Datum a čas obhajoby: 06.04.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.04.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK