Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování výdeje léčivých přípravků s obsahem benzodiazepinů s návykovým potenciálem a hypnotik III. generace v podmínkách lékárny základního typu v roce 2004
Název práce v češtině: Sledování výdeje léčivých přípravků s obsahem benzodiazepinů
s návykovým potenciálem a hypnotik III. generace v podmínkách lékárny základního typu v roce 2004
Název v anglickém jazyce: Observations of dispensing of drugs with the content of additive benzodiazepines and hypnotic agents of the third generation in the conditions of pharmacy of the gerneral type in the year 2004
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2005
Datum zadání: 06.12.2005
Datum a čas obhajoby: 22.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2006
Oponenti: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK