Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Keywords and Frequent Words of J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye
Název práce v češtině: Klíčová a frekventovaná slova v románu J.D. Salingera The Catcher in the Rye
Název v anglickém jazyce: Keywords and Frequent Words of J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye
Klíčová slova: klíčová slova|frekvence|korpusová lingvistika|stylistika|neformální jazyk
Klíčová slova anglicky: keywords|frequency|corpus linguistics|stylistics|informal language
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2016
Datum zadání: 30.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce podá korpusově stylistickou analýzu románu J.D. Salingera The Catcher in the Rye (Kdo chytá v žitě). Výchozím bodem analýzy bude frekvenční seznam slov a klíčová slova. Referenční korpus, na jehož pozadí budou klíčová slova identifikována, budou tvořit dnešní romány určené stejné věkové skupině mladých čtenářů jako Salingerův román a psané podobnou formou (neformální americká angličtina, vyprávění v první osobě, převaha monologu hlavního hrdiny).
Autorka analyzuje frekvenční seznam románu The Catcher in the Rye a moderních románů (zejména kolokace a n-gramy). Dále se zaměří na klíčová slova (pozitivní i negativní) ve zkoumaném románu na pozadí románů moderních. Popíše jak tzv. ‚aboutness words‘, tak lexikální a gramatické stylové indikátory.
Podrobná analýza frekventovaných a klíčových slov by měla ukázat rysy typické pro jazyk zkoumaného románu a jejich funkci v textu. Zároveň by se mělo ukázat, zda se rysy tohoto typu románu se za posledních šedesát let změnily a případně jaké změny v jazyce mohou reflektovat.
Seznam odborné literatury
Adolphs, S. (2006) Introducing Electronic Text Analysis. A Practical Guide far Language and Literary Studies. London: Routledge. Chapters 3-5.

Costello, D. (1959) ‚The Language of 'The Catcher in the Rye‘, American Speech 34:3, 172-181.

Culpeper, J. (2009) ‚Keyness. Words, parts-of-speech and semantic categories in the character-talk of Shakespeare’s Romeo and Juliet‘, International Journal of Corpus Linguistics 14:1, 29–59.

Fischer-Starcke, B. (2009) ‚Keywords and frequent phrases of Jane Austen’s Pride and Prejudice. A corpus-stylistic analysis‘, International Journal of Corpus Linguistics 14:4, 492–523.

Graham, S. (2007) J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye. London/New York: Routledge.

Leech, G. and M. Short (1981) Style in Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. Harlow: Pearson Education.

Mahlberg, M. (2007) ‚Corpus stylistics: bridging the gap between linguistic and literary studies‘, in M. Hoey, M. Mahlberg, M. Stubbs and W. Teubert, Text, Discourse and Corpora. London: Continuum. 219-243.

Scott, M. (2010) ‚Problems in investigating keyness, or clearing the undergrowth and marking out trails ...‘ in M. Bondi and M. Scott (eds) Keyness in Texts. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 43-58.

Scott, M. and C. Tribble (2006) Textual Patterns. Key Words and Corpus Analysis in Language Education. Amsterdam: John Benjamins.

Stubbs, M. (2005) ‚Conrad in the computer: examples of quantitative stylistics methods‘, Language and Literature, 14, 1: 5-24.

Stubbs, M. (2010) ‚Three concepts of keywords‘ in M. Bondi and M. Scott (eds) Keyness in Texts. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Publishing Company. 21-42.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK