Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role mediace v rodinných konfliktech
Název práce v češtině: Role mediace v rodinných konfliktech
Název v anglickém jazyce: Role of Mediation in Family Conflicts
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Mašát
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2014
Datum zadání: 05.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2016
Datum a čas obhajoby: 23.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2016
Oponenti: Mgr. Pavla Šafránková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK