Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jmenný gramatický rod - česko-maďarské experimentální srovnání
Název práce v češtině: Jmenný gramatický rod - česko-maďarské experimentální srovnání
Název v anglickém jazyce: Grammatical gender - a Czech-Hungarian experimental comparison
Klíčová slova: jmenný gramatický rod; čeština; maďarština; empirický výzkum; experiment
Klíčová slova anglicky: grammatical gender; Czech language; Hungarian language; empirical research; experiment
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: Jiří Januška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2016
Datum zadání: 06.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2016
Datum a čas obhajoby: 15.06.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V úvodní části bakalářské práce nastíní její autorka místo jmenného rodu v jazykovém systému češtiny a v jazykovém systému maďarštiny a shrne relevantní literaturu k tématu dosavadního empirického výzkumu jmenného gramatického rodu obecně (přehled řešených problémů, použitých metod, dosažených výsledků). V další části práce představí autorka design a výsledky vlastního experimentu provedeného na češtině (tj. na jazyce s gramatikalizovaným jmenným rodem) a na maďarštině (tj. na jazyce bez gramatikalizovaného jmenného rodu) a inspirovaného dosavadní odbornou literaturou. Na závěr bude výsledky experimentu diskutovat.
Seznam odborné literatury
Bassetti, B. A. L. (2014). Is grammatical gender considered arbitrary or semantically motivated? Evidence from young adult monolinguals, second language learners, and early bilinguals [Online]. British Journal Of Psychology, 105(2), 273-294. http://doi.org/10.1111/bjop.12037
Bordag, D. (2004). Interaction of L1 and L2 systems at the level of grammatical encoding [Online]. Eurosla Yearbook, 4, 203-230.
Bordag, D., Opitz, A., & Pechmann, T. (2006). Gender processing in first and second languages: The role of noun termination [Online]. Journal Of Experimental Psychology: Learning, Memory, And Cognition, 32(5), 1090-1101. http://doi.org/10.1037/0278-7393.32.5.1090
Bordag, D., & Pechmann, T. (2008). Grammatical Gender in Speech Production: Evidence from Czech [Online]. Journal Of Psycholinguistic Research, 37(2), 69-85. http://doi.org/10.1007/s10936-007-9060-0
Boroditsky, L., Schmidt, L. A., & Phillips, W. (2003). Sex, syntax, and semantics. In Language in Mind: Advances in the Study of Language and Thought (pp. 61–79). Cambridge, MA: MIT Press.
Borowski, M. (2015). Language and its influence on how we understand reality [Online]. Skase Journal Of Theoretical Linguistics, 12(2), 70-91.
Boutonnet, B., Athanasopoulos, P., & Thierry, G. (2012). Research Report: Unconscious effects of grammatical gender during object categorisation [Online]. Brain Research, 1479, 72-79. http://doi.org/10.1016/j.brainres.2012.08.044
Colé, P., Pynte, J., & Andriamamonjy, P. (2003). Effect of grammatical gender on visual word recognition: Evidence from lexical decision and eye movement experiments: Evidence from lexical decision and eye movement experiments. Perception & Psychophysics, 65(3), 407-419. http://doi.org/10.3758/BF03194572
Corbett, G. G. (2015). The Expression of Gender. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH.
Corbett, G. G. (1991). Gender. Cambridge: Cambridge University Press.
Cubelli, R., Paolieri, D., Lotto, L., & Job, R. (2011). The effect of grammatical gender on object categorization. Journal Of Experimental Psychology: Learning, Memory, And Cognition, 37(2), 449.
Degani, T. (2007). The semantic role of gender: Grammatical and biological gender match effects in English and Spanish: Grammatical and biological gender match effects in English and Spanish (MSc Thesis). University of Pittsburgh, Pittsburgh.
Dilkina, K., McClelland, J. L., & Boroditsky, L. (2007). How language affects thought in a connectionist model. In Proceedings of the 29th Annual Cognitive Science Society Conference (pp. 215–220).
Guiora, A. Z., Beit‐Hallahmi, B., Fried, R., & Yoder, C. (1982). Language Environment and Gender Identity Attainment. Language Learning, 32(2), 289-304.
Imai, M., Schalk, L., Saalbach, H., & Okada, H. (2014). All Giraffes Have Female-Specific Properties: Influence of Grammatical Gender on Deductive Reasoning About Sex-Specific Properties in German Speakers [Online]. Cognitive Science, 38(3), 514-536.
Kousta, S. -T., Vinson, D. P., & Vigliocco, G. (2008). Investigating linguistic relativity through bilingualism: The case of grammatical gender [Online]. Journal Of Experimental Psychology: Learning, Memory, And Cognition, 34(4), 843-858. http://doi.org/10.1037/0278-7393.34.4.843
Kurinski, E., Jambor, E., & Sera, M. D. (2016). Spanish grammatical gender: Its effects on categorization in native Hungarian speakers [Online]. International Journal Of Bilingualism, 20(1), 76-93. http://doi.org/10.1177/1367006915576833
Mirkovic, J., MacDonald, M. C., & Seidenberg, M. S. (2005). Where does gender come from? Evidence from a complex inflectional system [Online]. Language And Cognitive Processes, 20(1-2), 139-167.
Mullen, M. K. (1990). Children's Classifications of Nature and Artifact Pictures into Female and Male Categories [Online]. Sex Roles, 23(9/10), 577-587.
Pavlidou, T. -S., & Alvanoudi, A. (2013). Grammatical gender and cognition. Major Trends In Theoretical And Applied Linguistics 2, 109–123.
Phillips, W., & Boroditsky, L. (2003). Can quirks of grammar affect the way you think? Grammatical gender and object concepts. In Proceedings of the 25th annual meeting of the Cognitive Science Society. (pp. 928–933). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Ramos, S., & Roberson, D. (2011). What constrains grammatical gender effects on semantic judgements? Evidence from Portuguese. Journal Of Cognitive Psychology, 23(1), 102-111.
Samuel, S., Roehr-Brackin, K., & Roberson, D. (2015). 'She says, he says': Does the sex of an instructor interact with the grammatical gender of targets in a perspective-taking task?: Does the sex of an instructor interact with the grammatical gender of targets in a perspective-taking task? International Journal Of Bilingualism, 40–62.
Segel, E., & Boroditsky, L. (2010). Grammar in art. Frontiers In Psychology, 1.
Schweppe, J., Rummer, R., & Forstenberg, A. (2009). Beyond sentence boundaries: Grammatical gender information in short-term recall of texts [Online]. Memory, 37(1), 73-80.
Vasvári, L. O. (2011). Grammatical Gender Trouble and Hungarian Gender [lessness]. Part I: Comparative Linguistic Gender: Comparative Linguistic Gender. Hungarian Cultural Studies, 4, 143-170.
Vigliocco, G., Vinson, D. P., Paganelli, F., & Dworzynski, K. (2005). Grammatical Gender Effects on Cognition: Implications for Language Learning and Language Use [Online]. Journal Of Experimental Psychology: General, 134(4), 501-520. http://doi.org/10.1037/0096-3445.134.4.501
Wicha, N. Y. Y., Orozco-Figueroa, A., Reyes, I., Hernandez, A., de Barreto, L. G., & Bates, E. A. (2005). When zebras become painted donkeys: Grammatical gender and semantic priming interact during picture integration in a spoken Spanish sentence [Online]. Language And Cognitive Processes, 20(4), 553-587.
Gender across languages: the linguistic representation of women and men. Volume III / edited by Marlis Hellinger, Hadumod Bussmann. (2003). Gender across languages: the linguistic representation of women and men. Volume III / edited by Marlis Hellinger, Hadumod Bussmann. Amsterdam: John Benjamins B.V.
Gender across languages: the linguistic representation of women and men. Volume II / edited by Marlis Hellinger, Hadumod Bussmann. (2002). Gender across languages: the linguistic representation of women and men. Volume II / edited by Marlis Hellinger, Hadumod Bussmann. Amsterdam: John Benjamins B.V.
Gender across languages: the linguistic representation of women and men. Volume I / edited by Marlis Hellinger, Hadumod Bussmann. (2001). Gender across languages: the linguistic representation of women and men. Volume I / edited by Marlis Hellinger, Hadumod Bussmann. Amsterdam: John Benjamins B.V.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK