Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace imunitních buněk a sledování změn zánětlivých proteinů u miniprasečího modelu Huntingtonovy choroby
Název práce v češtině: Charakterizace imunitních buněk a sledování změn zánětlivých proteinů u miniprasečího modelu Huntingtonovy choroby
Název v anglickém jazyce: Characterization of immune cells and monitoring changes of inflammatory proteins in minipig model of Huntington's disease
Klíčová slova: Huntingtonova choroba, huntingtin, monocyty, makrofágy, cytokiny
Klíčová slova anglicky: Huntington´s disease, huntingtin, monocytes, macrophages, cytokines
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.05.2016
Datum zadání: 05.05.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: MVDr. Jozef Janda, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Ivona Valeková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK