Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obecní úřad Radonice – chod kanceláře, typy písemností
Název práce v češtině: Obecní úřad Radonice – chod kanceláře, typy písemností
Název v anglickém jazyce: Municipal office Radonice – office operations, types of document
Klíčová slova: dokument|úřad|starosta|písemnosti|kancelář|zaměstnanci|historie|náležitosti|obecní úřad|typy písemností
Klíčová slova anglicky: document|office|mayor|documents|office|staff|history|essentials|municipal office|the types of document
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2016
Datum zadání: 25.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.06.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem mé bakalářské práce je popsat chod kanceláře na obecním úřadě, popsat a vyjmenovat typy písemností. V úvodu se budu krátce věnovat historii obecního úřadu Radonice. Dále budu porovnávat typy písemností ze současnosti s historií, jestli se písemnosti liší, pokud ano tak v čem či byly zrušeny písemnosti. S jakými typy písemností se může setkat veřejnost.
Seznam odborné literatury
HOCHEDLINGER, Michael. Aktenkunde: Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. Wien: Oldenbourg, c2009. Historische Hilfswissenschaften. ISBN 978-3-486-58933-7.
STANISLAV, Růžička. 600 let obce Radonice 1397 – 1997. Radonice: Obecní úřad, 1997, MDT: 908 (437.312)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK