Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Alpská krajina očima anglických cestovatelů z první poloviny 18. století
Název práce v češtině: Alpská krajina očima anglických cestovatelů z první poloviny 18. století
Název v anglickém jazyce: Alpine Landscape from English travel literature ( the first half of the 18th century)
Klíčová slova: Hory, Alpy, krajina, příroda, 18. století, Angličané / Britové, cestovatelé, cestopisy.
Klíčová slova anglicky: Mountains, Alps, landscape, nature, 18th century, English / British, travelers, traveloques.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2016
Datum zadání: 02.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.08.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce bude sledovat obraz hor a horské krajiny a přírody podávaný v cestopisných, korespondenčních apod. pramenech, které po sobě zanechali angličtí cestovatelé do Alp v první polovině 18. století. Práce se zaměří na porovnání jednotlivých pramenů na základě toho, zda vůbec a jakým způsobem jednotliví cestovatelé zmiňují, popisují či hodnotí hory a horskou krajinu. Dále si bude klást otázku, čím byl způsob vnímání hor u jednotlivých cestovatelů ovlivněn a pokusí se aplikovat některé teoretické poznatky o vývoji vnímání horské scenerie získané z odborné literatury.
Seznam odborné literatury
Seznam pramenů:

ADDISON, Joseph. Remarks on several parts of Italy, &c. In the years 1701, 1702, 1703. 2. vydání, Londýn 1718.

BREVAL, John Durant. Remarks on several parts of Europe: Relating chiefly to the history, antiquities and geography, of those countries through which the author has travel'd, as France, the Low Countries, Lorrain, Alsatia, Germany, Savoy, Tyrol, Switzerland, Italy and Spain. Illustrated with several maps, plans, and above forty copper plates. Vol. I-II. Londýn 1726.

FERRAND, Henri, ed. Premiers voyages à Chamouni. Lettres de Windham et de Martel 1741-1742 publiées et annotées par M. Henri Ferrand. Lyon 1912.

HUBER, Alexander, ed. Thomas Gray Archive. Thomas Gray Archive, 08 Apr 2016. Web. 20 Apr 2016. <http://www.thomasgray.org/>

MASON, William, ed. The works of Thomas Gray; Containing his poems, and correspondence with several eminent literary characters. To which are added, memoirs of his life and writings, by W. Mason, M. A. Vol. I-II. 3. vydání, Londýn 1807.

WALPOLE, Horace. Private Correspondence of Horace Walpole, Earl of Orford: Now First Collected in Four Volumes. Londýn 1820.

Seznam literatury:

COSGROVE, Denis. Landscape and Landschaft. In: GHI Bulletin č. 35, 2004, str. 57-71.

De Beer, Gavyn Rylands. Early travellers in the Alps. London: Sidgwick & Jackson, 1930.

DUBY, Georges. Quelques notes pour une histoire de la sensibilité au paysage. In: Études rurales, č. 121-124, 1991, str. 11-14.

GRIBBLE, Francis. The Early Mountainers. Londýn 1899.

GUYOT, Alain. La ville dans la montagne, la montagne comme une ville : analogies architecturales et urbaines dans la représentation des Alpes chez les écrivains voyageurs aux XVIIIe et XIXe siècles. In: Revue de géographie alpine 87, č. 1, 1999, str. 51-60.
HYDE, Walter Woodburn. The Development of the Appreciation of Mountain Scenery in Modern Times. In: Geographical Review 3, č. 2, 1917, str. 107-118.

Klusáková, Luďa, ed. a Scholz, Milan. Pojetí prostoru v historické perspektivě. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012; zvláště příspěvky SCHOLZ, Milan. Prostor a dějiny: Historické proměny diskusí a otázky současného bádání (str. 11-26) a RADIMĚŘSKÁ, Božena. Angličtí cestovatelé ve středovýchodní Evropě v sedmnáctém a osmnáctém století (str. 165-181).

Nicolson, Marjorie Hope. Mountain gloom and mountain glory: the development of the aesthetics of the infinite. Seattle: University of Washington Press, 1997.

ROWLINSON, J. S. 'Our Common Room in Geneva' and the Early Exploration of the Alps of Savoy. In: Notes and Records of the Royal Society of London 52, č. 2, 1998, str. 221-235.

Schama, Simon. Krajina a paměť. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007; zvláště Část třetí – Skála (str. 415-557).

Stibral, Karel. Proč je příroda krásná?: estetické vnímání přírody v novověku. 1. vyd. Praha:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK