Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farmakognostická studie Alnus spp.
Název práce v češtině: Farmakognostická studie Alnus spp.
Název v anglickém jazyce: Pharmacognostic study of Alnus spp.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 04.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2007
Oponenti: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK